ايسنا/ اطلاعات شخصي ميليون‌ها نفر از کاربران سوپرمارکت اينترنتي هندي "بيگ بسکت" در جريان يک حمله سايبري به سرقت رفت. 

هري منون، مديرعامل و يکي از موسسان سوپرمارکت آنلاين "بيگ بسکت" اين حمله را تاييد کرد که نخستين بار توسط شرکت تحقيقات امنيت سايبري سايبل آمريکا گزارش شده بود. اطلاعات به سرقت رفته شامل آدرس ايميل، شماره تلفن همراه و نشاني کامل هستند که در دارک وب به قيمت بيش از ۴۰ هزار دلار به فروش گذاشته شده اند.

منون به بلومبرگ نيوز گفت: يک رخنه اطلاعاتي صورت گرفته و ما اين مسئله را به پليس جرايم سايبري گزارش کرده ايم اما به دليل ادامه تحقيقات، به ابعاد اين حمله اشاره اي نکرد.

با روي آوردن فزاينده کاربران به اينترنت براي تهيه مايحتاج خود در دوران همه گيري ويروس کرونا، جرايم سايبري افزايش پيدا کرده است. گروه علي بابا هولدينگ که حامي بزرگ سوپرمارکت آنلاين "بيگ بسکت" است، اوايل امسال هدف حمله سايبري قرار گرفته بود که به پايگاه داده واحد لازاداي اين شرکت رخنه کرده بودند.

اما مقامات هندي براي انجام تحقيقات ديجيتالي به حد کافي مجهز نيستند. بانگالور که هاب فناوري هند است، هشت واحد پليس جرايم سايبر در يک سال گذشته تشکيل داده که در راس هر کدام يک بازرس پليس قرار دارد اما بسياري از کارکنان اين واحدها براي تحقيق درباره فيشينگ، هک و ساير انواع حملات آنلاين تعليم نديده اند. برخي از اين دفاتر هر ماه صدها شکايت دريافت مي کنند اما بسياري از اين جرايم حل نشده باقي مي مانند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، "بيگ بسکت" که مقر آن در بانگالور است، محصولات غذايي به خريداران در بيش از دهها شهر مي فروشد. اين سوپرمارکت آنلاين سرگرم مذاکره براي فروش حدود ۵۰ درصد سهم به ارزش حدود دو ميليارد دلار به گروه تاتا است.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم