ايسنا/ شرکت اپل در اقدامي قاطع براي پاکسازي زنجيره تامين چيني خود، همکاري جديد با شرکت پگاترون را پس از کشف نقض مقررات نيروي کار معلق کرد. 

شرکت آمريکايي اپل اعلام کرد چند هفته پيش متوجه شده است شرکت تايواني پگاترون که توليدکننده آيفون است، کارگران دانشجو را به شکل نادرستي گروه بندي کرده و برخلاف کد رفتاري تامين کنندگان اپل، به آنها اجازه داده در شيفتهاي شب کار کرده و اضافه کاري داشته باشند. تا زماني که اين توليدکننده رفتارش را اصلاح نکند، اپل همکاري جديدي با اين شرکت نخواهد داشت.

پگاترون يکي از شرکاي متعدد اپل براي توليد محصولاتي نظير آيفون است. اين شرکت تايواني مانند رقيب بزرگترش فاکسکان بخشي از زنجيره تامين جهاني اپل است که سالهاست هدف انتقاد فعالان کارگري قرار دارد. سهام پگاترون در پي اعلام اين خبر ۲.۱ درصد در تايپه سقوط کرد.

اپل سرگرم توليد چهار مدل جديد آيفون است و با پگاترون براي توسعه توليد آيفون خارج از چين همکاري مي کند. بعيد است اين تلاشها تحت تاثير تعليق اخير همکاري در چين قرار بگيرد.

اپل اعلام کرد شواهدي از بکارگيري کارگران زيرسن قانوني يا اجباري نيافته اما پي برده که پگاترون اسناد کاري را دستکاري کرده تا تخلفات مربوط به برنامه کارگران دانشجو را پنهان کند. اين شرکت تصريح کرد به همکاري براي تقويت مکانيزمهاي نظارتي خود ادامه مي دهد تا اطمينان حاصل کنند همه کارگران فعال در زنجيره تامين اين شرکت تحت حمايت قرار داشته و به شايستگي با آنها رفتار مي شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، پگاترون اعلام کرد اين تخلفات در شانگهاي و کانشان به وقوع پيوسته و اين شرکت با يک شرکت ديگر براي تحکيم فرآيند نظارتي خود همکاري مي کند و ارزيابي پايبندي به کد رفتاري را به عنوان معياري براي سنجش مديريت ارشد خود اضافه خواهد کرد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم