مهر/ توليد ربات‌هاي حرفه‌اي روز به روز در حال پيشرفت است و محققان به تازگي ربات عيب‌يابي را با الهام از حشرات ساخته‌اند که قادر به حرکت بر روي تيغه توربين‌هاي بادي است.

به گزارش نيواطلس، همزمان با افزايش استفاده از منابع انرژي تجديدپذير، روش‌هاي پيشرفته‌اي نيز براي شناسايي مشکلات آنها و تعمير تجهيزات مورد استفاده بدين منظور ابداع مي‌شود.

يکي از اين منابع توربين‌هاي بادي هستند که گاهي اجزاي مختلف و به خصوص پره هاي آنها دچار نقص فني مي‌شود. محققان با الهام از حشرات يک ربات شش پا توليد کرده اند که مي‌تواند براي کنترل پره هاي اين ربات‌ها شش پاي خود را به دو طرف هر پره بچسباند.

توليد ربات با چنين قابليتي براي اولين بار در جهان انجام شده است. با توجه به اينکه پره هاي توربين‌هاي بادي در معرض شرايط آب و هوايي گوناگون مانند توفان، گرما و سرماي شديد، بادهاي تند و غيره قرار مي‌گيرند، احتمال آسيب ديدن آنها زياد است و از همين رو کنترل مرتب اين پره ها براي شناسايي سريع آسيب‌هاي احتمالي آنها ضروري است.

رباتي که بدين منظور توليد شده BladeBUG نام دارد و پاهاي آن با تخليه هوا و ايجاد شرايط خلأ کاملاً به بدنه هر پره مي چسبد. سپس اين ربات سطح هر پره را اسکن مي‌کند و هرگونه ترک، شکاف يا تغيير شکل احتمالي را شناسايي مي‌کند. با استفاده از اين ربات هزينه بررسي و عيب‌يابي توربين‌هاي بادي تا ۳۰ درصد کاهش مي‌يابد.

انتظار مي‌رود استفاده گسترده از اين ربات از سال آينده آغاز شود.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم