اقتصاد آنلاین/ آنچه در زیر می‌آید قیمت روز ارزان‌ترین تبلت‌ها در سطح بازار تهران طی آذرماه است؛ 

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم