ترنجي/ به نظر مي رسد علي رغم کاهش قيمت پرچمداران جديد شرکت سامسونگ اما اين شرکت خيلي به فروش سري گلکسي S21 اميدوار نيست! شرکت کره اي ميزان فروش سري جديد گلکسي را 26 ميليون دستگاه در سال 2021 تخمين زده است.

اين عدد دقيقا به ميزان فروش سال گذشته سري گلکسي S20 است که انتظارات را برآورده نکرد.

سري گلکسي S21 نسبت به پرچمداران سال گذشته شرکت سامسونگ پيشرفت هاي خوبي در زمينه هاي مختلف داشتند به خصوص مدل گلکسي S21 Ultra اما سامسونگ سياست کاهش قيمت را نسبت به پرچمداران سال قبل براي آن ها در نظر گرفت تا شايد بتواند ميزان فروش آن ها را افزايش دهد.

ادعاي رسانه کره اي :

رسانه خبري کره اي The Elec پيش بيني مي کند تخميني که سامسونگ براي ميزان فروش محصول جديدش درنظر گرفته است به دليل مسايل و تاثيرات ويروس کرونا بر وضعيت زندگي و اقتصادي مردم جهان نشات مي گيرد و به همين دليل است که اين شرکت کره اي تنها به دستيابي هدف سال گذشته خود بسنده کرده است.

پيش بيني رشد فروش مدل گلکسي S21 Ultra توسط سامسونگ :

سامسونگ پيش بيني مي کند که 10 ميليون دستگاه گلکسي S21 و 8 ميليون دستگاه از هر يک از مدل هاي گلکسي S21 Plus و گلکسي S21 Ultra بتواند در سال 2021 به فروش برساند. تخمين فروش 8 ميليون دستگاه گلکسي S21 Ultra بسيار بيشتر از تعداد فروش مدل گلکسي S20 Ultra در سال 2020 است که نشان مي دهد سامسونگ حساب ويژه اي بر روي فروش اين مدل در سال 2021 باز کرده است.

به هرحال سياست کاهش قيمت پرچمدار جديد سامسونگ در نهايت به سود کاربران تمام خواهد شد و آن ها مي توانند با قيمت کمتري گوشي موردنظرشان را خريداري کنند. بايد منتظر ماند که آيا سامسونگ مي تواند به ميزان فروش 26 ميليون عددي پرچمداران جديدش دست يابد يا خير.

نظر شما چيست؟

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم