مهر/ محققان آلماني موفق به توليد بلندگوهاي کاغذي شده اند که بسيار فشرده، سبک و نازک هستند و با استفاده از چاپگرهاي عادي تهيه مي‌شوند.

اين بلندگوها را مي‌توان به صورت حلقه‌هاي دايره‌اي شکل بزرگ درآورد و از سقف آويزان کرد يا به شکل‌هاي ديگر در نقاط مختلف نصب کرد. هزينه توليد اين بلندگوها نيز بسيار پايين است.

قطعات الکترونيک باريک اين بلندگوها بر روي صفحات کاغذي چسبانده مي‌شوند و صدا از طريق همين قطعات پخش مي‌شود. براي توليد قطعات يادشده از دو لايه از پليمرهاي ارگانيک رسانا استفاده شده که مانند الکترودهاي عادي عمل مي‌کنند. يک لايه پيزوالکتريک نيز بين اين دو لايه قرار گرفته که باعث لرزش دو لايه ديگر و ايجاد صوت مي‌شود.

روند چاپ بلندگو با استفاده از اين چاپگرهاي سه بعدي سريع و ساده و محصول نهايي از انعطاف زيادي براي تا زدن به منظور تشکيل شکل‌هاي هندسي مختلف برخوردار است.

وزن اين بلندگوها که در رنگ‌هاي مختلف قابل توليد هستند از ۱۵۰ گرم فراتر نمي‌رود.

طول اين بلندگوها تقريباً ۴ متر است و در عمل داراي ۵۶ بلندگوي متعارف هستند که قرار گرفتن آنها به شکل دايره‌اي موجب انتشار صوت به صورت ۳۶۰ درجه مي‌شود.

بلندگوهاي يادشده در موزه‌ها، صنعت تبليغات، نمايشگاه‌هاي تجاري و غيره قابل استفاده هستند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم