ديجياتو/ اپل در پتنت جديد خود سعي دارد واقعيت افزوده را با فناوري حرارتي ترکيب کند و تقريبا روي هر سطحي يک صفحه لمسي مجازي ايجاد کند که دستورات متفاوتي را انجام مي‌دهند.

اين فناوري که Thermal Touch ناميده مي‌شود، توسط شرکت فناوري «Metaio» که در سال ۲۰۱۵ توسط اپل خريداري شد، توسعه يافته است. به زبان ساده، اين فناوري اطلاعاتي که از سنسورهاي مادون قرمز گرفته شده را با نمايشگر واقعيت افزوده ترکيب مي‌کند تا يک صفحه لمسي کارآمد توليد شود.

فناوري Thermal Touch گرماي توليد شده پس از لمس يک سطح را تشخيص مي‌دهد، آن را به عنوان يک فرمان ثبت مي‌کند و با واسط مجازي به وجود آمده ارتباط برقرار مي‌کند. اگر عينک واقعيت افزوده شايعه شده اپل به اندازه کافي قدرتمند باشد تا بتواند پردازش مورد نياز را انجام دهد، فرمان‌هاي مربوط به اين تکنولوژي را مي‌تواند به صورت صفحه نمايش لمسي يا صفحه کليد مجازي نشان دهد.

در سال ۲۰۱۴ و پيش از اينکه شرکت Metaio توسط اپل خريداري شود، مديرعامل اين شرکت، دکتر «توماس آلت» برنامه‌هاي بالقوه فناوري Thermal Touch را توضيح داده بود که در نتيجه آن تمام جهان مي‌تواند به يک صفحه لمسي تبديل شود. در مثال مهم و چشمگيري که توسط اين شرکت ارائه شده، کاربري براي انجام خريد خود تصوير يک ژاکت در يک مجله را لمس مي‌کند.

به نظر مي‌رسد نمونه‌هاي اوليه شرکت Metaio به قدري جالب بوده که توجه اپل را به خود جلب کرده است. با توجه به اينکه از زمان خريد اين شرکت توسط اپل شش سال گذشته است، انتظار مي‌رود در اين مدت فناوري Thermal Touch پيشرفت‌هايي را تجربه کرده باشد که شايعات مربوط به عينک هوشمند واقعيت افزوده اپل آن‌ها را تقويت مي‌کند.

در حالي که تمام اين موارد هنوز به صورت رسمي تاييد نشده‌اند، اپل در چند سال اخير توجه زيادي به فناوري‌هاي واقعيت افزوده داشته. به گفته تحليلگران، عينک‌هاي واقعيت افزوده اين کمپاني از اوايل سال ۲۰۲۲ وارد بازار خواهند شد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم