ديجياتو/ پس از همه گيري کرونا، بسياري از شرکت‌ها و از جمله گوگل تغييري فاحش در اداره مجموعه‌هاي کاري در پيش گرفتند. آمار و ارقام نشان مي‌دهد که در سال ۲۰۲۰،‌ هزينه‌هاي مربوط به خدمات رفاهي گوگل در شرايط قرنطينه رقمي در حدود ۳۷۱ ميليون دلار کاهش پيدا کرده است و در کل اين شرکت طي يکسال اخير رقمي بالغ بر يک ميليارد دلار از هزينه‌هاي خود را کاهش داده است.

گوگل از اوايل شيوع ويروس کرونا (اواخر سال ۱۳۹۸) به کارمندان خود در سراسر جهان توصيه کرد که به دليل رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي، کارهاي خود را از خانه و به صورت دورکار انجام دهند. در حالي که کار در خانه نکات منفي خود را دارد اما اين تغيير در تجارت شرکت آلفابت تاثير مثبتي نيز داشته است. از آنجايي که کارمندان کار‌هاي خود را از خانه انجام مي‌دهند، شرکت آلفابت در سال گذشته بيش از يک ميليارد دلار از هزينه‌هاي خود را کاهش داده است.

گزارشي که اخيرا توسط اين شرکت ثبت شده، نشان مي‌دهد که به دليل کاهش هزينه‌هاي کارمندان در نتيجه همه‌گيري در سه ماهه اول سال ۲۶۸ ميليون دلار در هزينه‌هاي شرکت مربوط به سفر و خدمات رفاهي صرفه‌جويي شده است. آلفابت همچنين در گزارش سالانه خود به اين موضوع اشاره کرد که هزينه‌هاي سفر و پذيرايي در سال گذشته ۳۷۱ ميليون دلار کاهش يافته است.


  همچنين به گفته اين شرکت هزينه‌هاي تبليغاتي شرکت نيز به دليل کاهش مخارج و برگزاري آنلاين رويدادهاي مربوط به معرفي محصولات جديد ۱.۴ ميليارد دلار کاهش پيدا کرده است. اين موضوع علاوه بر اينکه هزينه‌هاي زيادي را جبران کرد، باعث استخدام هزاران کارگر جديد شد.

با توجه به اينکه گوگل براي کارمندان خود امتيازات زيادي مانند شرکت در جلسات ماساژ و غذاهاي مخصوص و مجلل در نظر مي‌گيرد، کاهش هزينه‌هاي به وجود آمده دور از انتظار نيست. گوگل به کارمندان خود اجازه مي‌دهد تا اوايل پاييز سال جاري کارهاي خود را از خانه انجام دهند و پس از آن طبق سنت هميشگي مي‌توانند به محل کار خود بازگردند.

با گسترش برنامه‌هاي واکسيناسيون، بسياري از شرکت‌هاي فناوري از جمله گوگل براي بازگشت کارمندان به دفتر خود يک مدل ترکيبي را در پيش خواهند گرفت. در اين مدل کارمندان شرکت‌هاي حداقل سه روز در هفته به صورت حضوري و روزهاي ديگر را از خانه کار خواهند کرد.

  

 

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم