انتخاب/ آخرين شايعه‌هاي مربوط به سري آيفون ۱۳ مربوط به ابعاد فيزيکي گوشي‌ها است. طبق اطلاعات به دست آمده توسط MacRumors، ضخامت تمام مدل‌هاي آيفون ۱۳ در اندازه ۷.۵۵ ميلي متري نسبت به سري ۱۲ فعلي ۷.۴ ميلي متر است.

 گفته مي‌شود که اپل در حال آماده سازي يک تغيير اساسي‌تر در بخش  پشتي با وجود دوربين در آيفون ۱۳ پرو و ​​پرو مکس است. در حال حاضر هر دو مدل Pro از برش دوربين ۳۶ ميلي متر در ۳۷ ميلي متر برخوردار هستند که به طور قابل توجهي بزرگتر از مدل‌هاي ۱۲ مدل Pro است. دوربين Vanilla ۱۳ داراي بريدگي دوربين ۲۹ ميلي متر در ۲۹ ميلي متر در مقايسه با ۲۸ ميلي متر در ۳۰ ميلي متر در آيفون ۱۲ خروجي خواهد بود.


همچنين گفته مي‌شود که ضخامت برجستگي دوربين در سري ۱۳ Pro آينده در حدود ۳.۶۵ ميلي متر در مقايسه با ۱.۵-۱.۷ ميلي متر در سري ۱۲ Pro افزايش مي‌يابد.


شايعات حاکي از آن است که اپل تثبيت کننده تغيير سنسور را در هر دو دوربين اصلي و فوق کشيده مدل‌هاي جديد آيفون ۱۳ پرو ايجاد مي‌کند که بايد بزرگتر بودن دوربين را توضيح دهد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم