ديجياتو/ چهار زني که مي‌گويند در گذشته براي گوگل کار مي‌کردند با ثبت يک شکايت جمعي مدعي شده‌اند که اين شرکت با تبعيض جنسيتي حقوق برابر آن‌ها را نقض مي‌کرده است. اين چهار نفر خود را نماينده ۱۰,۸۰۰ کارمند زن ديگر مي‌دانند.

در اين شکايت گفته شده که گوگل براي شغل‌هاي يکسان حقوق‌هاي متفاوتي به زنان و مردان پرداخت مي‌کند و اين رويه برخلاف «قانون حقوق برابر کاليفرنيا» است. شاکيان اين پرونده مدعي‌اند که گوگل در مناصب يکسان سالانه حدود ۱۷ هزار دلار به زنان کمتر از مردان حقوق پرداخت کرده است.

اين پرونده که اولين بار در سال ۲۰۱۷ ثبت شده، ادعا مي‌کند که زنان در گوگل در مسيرهاي شغلي نازل‌تري نسبت به همکاران مردشان قرار مي‌گيرند، در نتيجه حقوق و مزاياي کمتري دريافت مي‌کنند. اين چهار نفر همان سال از گوگل بيرون آمدند.

«کِلي درمودي»، وکيل مدافع اين چهار نفر مي‌گويد: «امروز روز مهمي براي زنان گوگل و دنياي فناوري است و شديدا به موکلان شجاعمان افتخار مي‌کنيم که در اين مسير قدم گذاشته‌اند. ضروري است که شرکت‌ها به جاي پرداخت هزينه براي جدال در دادگاه، اولويت خود را به پرداخت حقوق يکسان به زنان اختصاص دهند.»

اين شکايت تنها موردي نيست که گوگل را به پرداخت غيرمنصفانه حقوق زنان متهم مي‌کند. وزارت کار آمريکا پارسال به خاطر عدم انتشار اطلاعات مربوط به حقوق و مزايا از گوگل شکايت کرد و سه ماه بعد نتيجه گرفت که اين شرکت در زمينه پرداخت حقوق به‌صورت سيستماتيک عليه زنان تبعيض قائل شده است.

سخنگوي گوگل مي‌گويد اين شرکت در سياست‌ها و برخوردهاي خود قويا به برابري اعتقاد دارد. او به طور مستقيم به اين پرونده شکايت جمعي اشاره نکرده، ولي مي‌گويد گوگل در هشت سال اخير هر سال بررسي دقيقي در زمينه پرداخت مساوي حقوق انجام داده است. او ادامه داده: «اگر تفاوتي بين پرداخت‌ها، از جمله بين مردان و زنان پيدا کنيم، به جبران آن‌ها مي‌پردازيم.»

درمودي مي‌گويد دادگاه آن‌ها احتمالا در سال آينده ميلادي برگزار خواهد شد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم