ايسنا/ هکرهايي که مسئوليت حمله باج افزاري بين المللي را برعهده گرفته اند، قيمت درخواستي براي دريافت باج را در مکالمات محرمانه پايين آورده اند.

گروه هکري باج گير REvil که به سودينوکيبي هم معروف است، علنا ۷۰ ميليون دلار باج براي پس دادن اطلاعاتي که در حمله باج افزاري گسترده اخير به گروگان گرفته، درخواست کرده است. در جريان حمله باج افزاري اين گروه که با رخنه به يک شرکت نرم افزاري صورت گرفت، صدها شرکت کوچک و متوسط در دهها کشور از جمله مدارس نيوزيلند و سوپرمارکتهاي بزرگ در سوئد هدف قرار گرفتند.

اما در يک مکالمه با جک کابل از گروه امنيت سايبري کربز استاموس، يکي از زيرشاخه هاي اين گروه هکري اظهار کرده که مي تواند يک ابزار جهاني را براي خارج کردن اطلاعات قربانيان از رمزنگاري به قيمت ۵۰ ميليون دلار بفروشد.

کابل به رويترز گفت: وي پس از به دست آوردن يک کليد رمزنگاري براي ورود به پورتال پرداخت اين گروه هکري، موفق شد وارد گروه آنها شود. رويترز هم موفق شد وارد پورتال پرداخت اين گروه شده و با اپراتور آن صحبت کند. وي گفت: قيمت ۷۰ ميليون دلار تغيير نکرده اما ما همواره آماده مذاکره هستيم.

اين گروه ساختار هرمي دارد که باعث شده شناسايي اين که چه کسي از جانب هکرها صحبت مي کند را دشوار کند اما کابل گفت هر دو مکالمه نشان مي دهد که با وجود باج ۷۰ ميليون دلاري درخواستي، هکرها روي اين رقم پافشاري نمي کنند. اين مسئله نشان مي دهد که هکرها براي دريافت باج از افراد مشکل دارند.

يک کارشناس ديگر گفت: هکرها با رمزنگاري حجم عظيمي از اطلاعات شرکتهاي بسيار، ممکن است لقمه بزرگتر از دهانشان برداشته باشند.

پيامدهاي حمله هک دوم ژوييه هنوز به طور کامل روشن نشده است. نيوزيلند روز دوشنبه اعلام کرد ۱۱ مدرسه و چندين مهد کودک هدف اين حمله باج افزاري قرار گرفته اند.

نماينده هکرها در گفت و گو با رويترز اختلال در نيوزيلند را تصادفي توصيف کرده اما بابت اختلال پيش آمده در سوئد که باعث شده است صدها شعبه سوپرمارکت زنجيره اي کوپ به دليل از کار افتادن صندوقهاي پول تعطيل شوند، ابراز تاسف کرد.

شرکت امنيت سايبري ESET در تحقيقاتي اعلام کرد حدود دهها کشور گرفتار اين حمله باج افزاري شده اند.

کاخ سفيد روز يکشنبه اعلام کرد با قربانيان اين حمله باج افزاري تماس گرفته تا بر مبناي ارزيابي ريسک ملي به مساعدت آنها برود.

خبرگزاري اينترفکس روسيه به نقل از کرملين گزارش کرد روسيه هيچ تماسي از آمريکا در خصوص حمله باج افزاري گسترده اخير نداشته است. جو بايدن و ولاديمير پوتين، روساي جمهور آمريکا و روسيه در ديداري که ۱۶ ژوئن در ژنو داشتند، موافقت کردند اگر حملات سايبري که منشا آنها از روسيه است ادامه پيدا کند، درباره مسائل امنيت سايبري به رايزني بپردازند. دولت روسيه مکررا دست داشتن يا اغماض در برابر حملات سايبري را تکذيب کرده است.

فرد وکولا، مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات آمريکايي کاسيا به رويترز گفت: بين ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ شرکت در حمله باج افزاري هدف قرار گرفته اند و اين شرکت همچنان در حال ارزيابي تاثير دقيق اين حمله است زيرا کساني که هدف قرار گرفته اند مشتريان اين شرکت بوده اند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم