ديجياتو/ اپل در حال توسعه قابليتي براي پرداخت‌هاي سرويس Apple Pay است که به کاربران اجازه مي‌دهد هزينه‌ها را به‌صورت اقساطي در طول زمان پرداخت کنند. اين قابليت براي تمام پرداخت‌ها فعال مي‌شود و فقط محدود به خريد محصولات اپل نخواهد بود.

به گزارش بلومبرگ، ويژگي جديد «اپل پي» مشابه ويژگي Buy Now در پلتفرم پي‌پل است. مهندسان اپل در حال حاضر در داخل شرکت از اين ويژگي با نام Apple Pay Later اسم مي‌برند. کوپرتينويي‌ها در پياده‌سازي قابليت ياد شده با بانک گلدمن ساکس همکاري مي‌کنند و سرمايه‌هاي قرضي را از اين شرکت سرمايه‌گذاري تامين خواهند کرد.

اپل پيش‌تر در راه‌اندازي سرويس اپل کارت با گلدمن ساکس همکاري کرده بود، ولي در اين طرح قسط‌بندي نيازي به داشتن اپل کارت نيست. اين سرويس به کاربر اجازه مي‌دهد زماني که با پلتفرم اپل پي پرداختي انجام مي‌دهد، بدون پرداخت لحظه‌اي تمام وجه لازم، طي چهار نوبت دو هفته‌اي بدون بهره يا در طول چند ماه با احتساب بهره پول را برگردانند.

روش پرداخت چهار نوبتي «Apple Pay in 4» و روش بلندمدت «Apple Pay Monthly Installments» ناميده مي‌شوند. کاربران با همه کارت‌هاي اعتباري مي‌توانند از اين سرويس‌ها استفاده کنند و هنوز معلوم نيست که نرخ بهره در روش بازپرداخت بلندمدت چقدر خواهد بود.

کاربراني که از Apple Pay Later استفاده مي‌کنند بايد درخواست خود را از طريق اپليکيشن Wallet آيفون به ثبت برسانند و تاييد شوند. البته در اين سرويس اطلاعات حساب اعتباري افراد مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. اپل در برخي طرح‌هاي اين سرويس هزينه‌هاي ديرکرد و کارمزد پردازش را در نظر نمي‌گيرد و صرفا بهره بازپرداخت بلندمدت را محاسبه مي‌کند.

اين شرکت اميدوار است با طرح خريدهاي قسطي بتواند کاربران بيشتري را به سرويس اپل پي بياورد. منتها، سرويس ياد شده هنوز در مرحله توسعه قرار دارد و ممکن است قابليت‌هاي آن در طول زمان تغيير کند و در زمان عرضه به شکل متفاوتي به کاربران ارائه شود.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم