ارزديجيتال/ پليس مالزي ۱,۰۶۹ دستگاه ماينر بيت کوين را با استفاده از يک غلتک از بين برده است. اين دستگاه‌هاي طي عمليات پليس بين ماه‌هاي فوريه تا آوريل مصادره شده بودند.

پليس مدعي شد استخراج غيرمجاز بيت کوين با استفاده از اين دستگاه‌ها به خاموشي‌هاي مکرر و تخريب سه ساختمان منجر شده و به يک شرکت برق محلي ۱.۹ ميليون خسارت زده است.

پليس در رابطه با اين پرونده ۸ نفر را دستگير کرده است.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم