آخرين خبر/ بخشي از فستيوال فيلم کوتاه Dota 2 را تماشا مي‌کنيد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم