ايسنا/ طبق گزارش جديد شرکت سونيک وال، حملات باج افزاري در نيمه اول سال ۲۰۲۱ سر به فلک کشيد و ۳۰۴.۷ ميليون مورد حمله از سوي اين شرکت مشاهده شد. 

محققان سونيک وال شاهد حجم کم سابقه حملات در ماههاي آوريل و مه بودند اما ژوئن با رکورد ۷۸.۴ ميليون حمله باج افزاري، رکورد اين دو ماه را شکست.

مجموع آمار حملات باج افزاري ثبت شده توسط سونيک وال در نيمه اول سال ۲۰۲۱ رکورد ۳۰۴.۶ ميليون حمله در سال ۲۰۲۰ را شکست. اين حقيقت که آمار شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ از کل آمار سال ۲۰۲۰ فراتر رفته است باعث نگراني محققان سونيک وال شده که خاطرنشان کردند اين آمار بر مبناي سال به سال رشد ۱۵۱ درصدي را نشان مي دهد.

در گزارش تهديد سايبري ۲۰۲۱ سونيک وال آمده است: حتي اگر در نيمه دوم سال يک مورد حمله باج افزاري مشاهده نشود که کاملا بعيد است، سال ۲۰۲۱ در حال حاضر بدترين سال از نظر اين حملات محسوب مي شود.

حجم حملات باج افزاري در نيمه اول سال ۲۰۲۱ در آمريکا ۱۸۵ درصد و در انگليس ۱۴۴ درصد افزايش داشته است. آمريکا، انگليس، آلمان، آفريقاي جنوبي و برزيل در صدر فهرست کشورهايي بودند که بيشترين آسيب را از حملات باج افزاري ديدند. در ميان ايالتهاي آمريکا فلوريدا با ۱۱۱.۱ ميليون مورد حمله و نيويورک با ۲۶.۴ ميليون مورد، رکورددار حجم حملات باج افزاري بودند و پس از آنها آيداهو با ۲۰.۵ ميليون مورد، رودآيلند و لوييزيانا هر کدام حدود ۹ ميليون حمله باج افزاري قرار گرفتند.

اين گزارش بر مبناي اطلاعات گردآوري شده توسط شبکه شناسايي تهديد سونيک وال که اطلاعات دستگاههاي جهاني شامل بيش از ۱.۱ ميليون حسگر امنيتي در ۲۱۵ کشور و سرزمين را گردآوري مي کند، تهيه شده است.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم