مهر/ به دليل کمبود نيروي انساني رستوراني در کاليفرنيا يک ربات مجهز به فناوري هاي مختلف را به کار گرفته تا به مشتريانش سرويس رساني کند.

رستوراني در ايالت کاليفرنيا آمريکا از يک ربات براي خدمت رساني به مشتريانش استفاده مي‌کند زيرا به دليل بحران کمبود کارگر در آمريکا قادر به استخدام نيروي انساني نيست.

آنا اورتيز مدير عامل «Sugar Mediterranean Bistro» در اين باره مي‌گويد ما براي افرادي که حاضر باشند کار کنند، با چالش روبرو شده‌ايم و کارمند کافي براي ارائه سرويس به مشتريان در رستوران نداريم.

رباتي که در اين رستوران خدمت مي‌کند توسط شرکت «ريچ تک ربوتيک» ساخته شده و «ماترادي» نام دارد. اين ربات مي‌تواند درهاي آشپزخانه را باز کند، و غذاها را از آنجا به ميز مشتريان برساند.

ربات مذکور از فناوري‌هاي مختلف از جمله ليدار استفاده مي‌کند تا بتواند محيط اطراف خود تا مسافت ۲۰۰ فوتي را شناسايي کند. به اين ترتيب ماترادي مي‌تواند ۴ سيني غذا و بشقاب را به مشتريان رستوران برساند.

البته اين گارسون رباتيک نمي‌تواند با مشتريان حرف بزند اما مي‌تواند با چند جمله با آنها ارتباط برقرار کند. به گفته اورتيز اين ربات قرار نيست جايگزين کارگرهاي انساني شود.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم