باشگاه خبرنگاران/ سازمان حفاظت از اطلاعات ايرلند طبق اخطاري که از سوي هيأت حفاظت از داده اتحاديه اروپا دريافت کرده است، يک ماه فرصت دارد تا درباره همخواني واتساپ با قوانين رأي صادر کند.

به گزارش independent، ناظر بر حفظ حريم خصوصي، اتحاديه اروپا به کميسيون حفاظت از اطلاعات ايرلند (DPC) دستور داده است تا در مورد شبکه اجتماعي WhatsApp و مطابقت فعاليت‌هاي آن با قوانين تصميم نهايي را بگيرد. اين فرمان به دنبال اختلاف بين تعدادي از کشور‌هاي اتحاديه اروپا در مورد اينکه آيا واتساپ قوانين حريم خصوصي را در زمينه اطلاع کاربران از شرايط خود و به اشتراک گذاري داده‌ها با شرکت مادر خود، فيسبوک نقض کرده است يا خير، صادر شده است.

شبکه اجتماعي واتساپ

کميسيون حفاظت از داده‌هاي اروپا (EDPB) که متشکل از ۲۷ تنظيم کننده ملي است بعد از جلسات مداوم و طولاني مدت در اين باره اعلام کرد که به تصميم الزام آور جهت برخورد با فعاليت‌هاي پلتفرم واتساپ رسيده است البته جزئيات آن را فاش نکرد. در اين بيانيه آمده است: اين تصميم به دنبال رفع عدم اجماع در برخي جنبه‌هاي پيش نويس تصميم DPC است.

يک مقام آگاه در اين زمينه گفت: اين يک تحقيق مهم بود که توسط DPC ايرلند انجام شد و اصول مهم شفافيت تحت GDPR (مقررات عمومي حفاظت از داده ها) را مورد بررسي قرار داد و آن ها منتظر نهايي شدن اين روند است. ايرلندي‌ها به دليل اينکه تعداد زيادي از شرکت‌هاي فناوري در آن جا مستقر است، تنظيم کننده اصلي مصوبات اروپا در بسياري از موارد مهم است. دسامبر گذشته، DPC پيش نويس تصميم خود را به ساير تنظيم کننده‌هاي اتحاديه اروپا براي نظرسنجي ارسال کرد.

مقررات عمومي حفاظت از داده ها

اعتراض مقامات هيئت حفاظت از داده‌هاي آلمان

مقامات هيئت حفاظت از داده‌هاي آلمان به اقدام ايرلند مبني بر اجبار بيگ تک در زمينه حفظ حريم خصوصي، انتقاد کرده اند. در ماه مه، اولريش کوئن، کميسر حريم خصوصي هامبورگ، شبکه اجتماعي فيسبوک را در ايرلند از پردازش اطلاعات شخصي کاربران WhatsApp براي اهداف خود منع کرده بود و از اتحاديه اروپا خواسته بود که در ممنوعيت سراسري ايجاد کند.

اين اقدام پس از به روزرساني برنامه ريزي شده WhatsApp انجام شد. اما ناظر اروپايي در اوايل ماه جاري گفت که اطلاعات کافي براي اثبات توجيه ممنوعيت وجود ندارد. در عوض، EDPB به ايرلند دستور داد در اولين فرصت، تحقيقات قانوني در مورد اينکه آيا فيسبوک داده‌هاي شخصي کاربران WhatsApp را پردازش مي‌کند و به چه منظور انجام مي‌دهد را شروع کند.

اتحاديه اروپا

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم