ايسنا/ در حالي که مجلس طرح صيانت از فضاي مجازي را به تصويب مي‌رساند، در روزهاي پاياني عمر دولت، تفاهم نامه پنج جانيه براي توليد مودم‌هاي VDSL با هدف استفاده از ظرفيت‎‌هاي علمي شرکت هاي دانش بنيان به امضا رسيد.

فناوري VDSL که مخفف عبارت "Very-high-bitrate Digital Subscriber Line" به‌معني خط اشتراک ديجيتال با نرخ بيت بسيار بالاست. VDSL نسل جديدي از فناوري‌هاي DSL است که روي بستر کابل‌هاي مسي ارائه مي‌شود و به‌ عبارت ديگر نسل بعدي فناوري ADSL به شمار مي رود.

مودم‌هاي VDSL قادر هستند پهناي باند ۵۲ مگابيت برثانيه و آپلود ۱۶ مگابيت برثانيه را ارائه دهند که بيش از ۶ برابر مودم‌هاي ADSL هست. تبديل اينترنت از ADSL به VDSL هزينه‌اي جز خريد مودمي که از VDSL پشتيباني مي‌کند، براي کاربر ندارد.

به منظور دسترسي کشور به اين فناوري و در راستاي منويات مقام معظم رهبري و تاکيد بر توليد داخل فناوري‌هاي راهبردي کشور و اهميت استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان و نامگذاري سال ۱۴۰۰ بـه سـال "توليد؛ پشتيباني‌ها و مانع زدايي‌ها" و بـا توجه به وضع تحريم‌هاي همه جانبه و افزايش هزينه‌هاي واردات و در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تفاهم نامه مشترکي ميان "معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري"، "صندوق نوآوري و شکوفايي"، "وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات"، "شرکت مخابرات ايران" و "پست بانک ايران" به امضا رسيد.

بهره‌گيري از توانمندي‌هاي شرکت‌هاي دانش بنيان در راستاي رفع نيازمندي‌هاي صنعت مخابرات کشور، استفاده از ظرفيت‌هاي شرکت مخابرات ايران در جهت رفع نيازمندي‌هاي راهبردي صنعت مخابرات و رشد و توسعه محصولات و خدمات دانش بنيان، شناسايي نيازهاي شرکت مخابرات ايران به منظور مرتفع کردن آنها با معرفي شرکت‌هاي دانش بنيـان فعال در صنايع مرتبط ارتباطات و فناوري اطلاعات با هدف کاهش زمان و هزينه توليد و عرضه،تعمير و نگهداري و بـه روز رسـاني سيستم‌ها و کاهش وابستگي به محصـولات و شرکت‌هاي خارجي از جمله اهداف اين تفاهم نامه است.

اين تفاهم نامه در حالي به امضا مي‌رسد که در مجلس طرح "صيانت از حقوق کاربران در فضاي‌ مجازي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي‌ اجتماعي" در دستور کار کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي است.

در اين تفاهم نامه شرکت مخابرات ايران متعهد شد تا نسبت به بهره‌برداري از ظرفيت‌ها و امکانـات موجود شرکت مخابرات ايران در راستاي اجراي مفاد اين تفاهم نامه و انجام تعهدات ناشي از آن بر اساس استانداردهاي تخصصي و حرفه‌اي معمـول اقدامات لازم را انجام دهد.

تهيه فهرستي از نيازمندي‌هاي اولويت‌دار با توجه به ميزان واردات و ارزش افـزوده آنها به همراه مشخصات دقيق فني و در صورت لزوم استانداردها و تست‌هاي مورد نياز و مراکز تست مورد تاييد، بـا تعيين مشـاور ذيصلاح از سوي شرکت مخابرات از ديگر تعهدات اين شرکت است که لازم است اين ليست به معاونت علمي و فناوري و صندوق نوآوري و شکوفايي اعلام شود تا پس از تاييد، اين فهرست به شرکت‌هاي دانش بنيـان ارائه شود.

علاوه بر آن با هدف ايجاد اطمينان لازم براي شرکت‌هاي دانش بنيان جهت سرمايه گذاري و توليد محصولات مورد نظـر، شرکت مخابرات براي فهرست نيازمندي‌هاي اولويت‌دار خود با ذکر تعداد و زمان مشخص، به شـرط تطابق کامل مشخصات تجهيزات توليدي با مشخصات فني و برنـده شدن شرکت دانش بنيـان در مناقصه، تضمين خريد ارائه دهد و آن را اطلاع رساني عمومي کند. مشخصات فني اعلام شده در مناقصات و سفارش‌هاي خريد، با توجه به اين بند تنظيم خواهد شد.

همچنين شرکت مخابرات متعهد شد تا حمايت‌هاي لازم از صادرات محصولاتي که در سيستم مخابراتي کشور نصب شده، با ارائه تاييديه رضايت عملکرد و  کمک به تعامل با طرف‌هاي خارجي را داشته باشد.

در خصوص توليد مودم‌هاي VDSL شرکت مخابرات لازم است تا مشخصات فني خود را به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در قالب نامه رسمي معرفي کند و اين مشخصات فني را به مدت ۳ سال تغيير نخواهد داد. در صورتي که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي استانداردهاي جديدي وضع کند که با مشخصات فني قبلي در تعارض باشد، اين مساله به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در نامه‌اي رسمي اعلام شده و با تاييد اين معاونت، استانداردهاي جديد جايگزين استانداردهاي قبلي خواهد شـد.

بر اساس اين تفاهم نامه شـرکت مخابرات متعهد شده است که تعداد يک ميليون عدد مـودم VDSL به شرط تطابق کامل مشخصات تجهيزات توليدي با مشخصات فني و وجـود تقاضاي سرويس در بازار، از شرکت‌هاي داخلي در مدت ۳ سال خريد کند و چنانچه شرکت دانش بنيـان در اين حوزه محصـول توليد کند، شرکت مخابرات ايران به اين شرکت‌ها در صورت برنـده شدن در مناقصه تضمين خريـد بـدون تغيير مشـخصات فني را خواهد داد.

همچنين صندوق نوآوري و شکوفايي نسبت به استفاده حداکثري از ظرفيت‌ها و امکانات موجود خود در راستاي اجراي مفاد اين تفاهم نامه و کمک به شناسايي شرکت‌هاي دانش بنيان توانمند در زمينه توليد محصـولات و خدمات مورد نياز شرکت مخابرات ايران و معـرفي آنها به اين شرکت متعهد شد.

تسهيل خريد محصولات دانش بنيـان توسط شرکت مخابرات ايران با ارائه تسهيلات ليزينگ و اسـتصناع در چارچوب قوانين و ضوابـط و صـدور ضمانت نامه‌هاي مورد نياز براي شرکت‌هاي دانش بنيـان مـورد تاييد شرکت مخابرات در چارچـوب قوانين و ضوابـط و کمک به تامين مالي شرکت‌هاي دانش بنيان مورد تاييد شرکت مخابرات در قالب سرمايه در گردش از ديگر تعهدات اين صندوق است.

صندوق نوآوري قرار است تا سقف ۵۰ ميليارد تومان براي هر شرکت دانش بنيـان توليد کننـده تجهيزات مودم‌هاي VDSL، تسهيلات ليزينگ بانکي مطابـق با ضوابط و همچنين تا سقف ۲۰۰ ميليارد تومان براي موضوع مودم‌هاي VDSL براي کليه شرکت‌ها اختصاص دهد.

علاوه بر آن در صورت طراحي داخلي چيپ مودم توسط شرکت‌هاي دانش بنيان و تاييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، صندوق تا ۷۰ درصـد از تقاضاي يک ميليوني مودم‌هايVDSL را تسـهيلات ليزينگ بانکي مطابـق با ضوابط و مقررات پرداخت خواهد کرد.

معاونت علمي نيز متعهد شد تا در صورت نياز، هماهنگي‌هاي لازم را با دستگاه‌هاي مختلف کشور در حوزه‌هاي صنعتي در زمينه موضوع اين تفاهم نامه انجام دهد.

همچنين معاونت علمي در صورت صلاح ديد و تاييد مرکز دانش بنيان و يا مرکز طرح‌هاي کلان و يا ستادهاي تخصصي مربوطـه، تسهيلاتي را در قالب طرح‌هاي کلان، گرنت و وام کم بهره در اختيار شـرکت‌هاي متقـاضي توليدکننده محصولات بـا فناوري بالاي مورد نياز حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار خواهد داد.

معرفي شرکت‌هاي دانش بنيـان فعال در حوزه‌هاي مخابرات به فراخور نيازمندي‌هاي شرکت مخابرات و بررسي محصولات پيشـنهادي شرکت مخابرات براي توليد بار اول توسط شرکت‌هاي دانش بنيان براي ارزيابي دانش بنيـاني مطابق ضوابط توسط مرکـز امور شرکت‌ها و موسسـات دانش بنيان جهت معرفي به  کميته طرح‎هاي ملي از ديگر تعهدات اين معاونت در اين تفاهم نامه است.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم