ايسنا/ شرکت اپل روز پنج شنبه اعلام کرد براي مقابله با هرزه نگاري کودکان، از سيستمي استفاده خواهد کرد که تصاوير گوشيهاي آيفون در آمريکا را پيش از بارگذاري شدن آنها در سرويس ذخيره سازي آي کلود، با تصاوير کودک آزاران تطبيق مي دهد. 

اپل اعلام کرد اگر معلوم شود تصاوير سوءاستفاده از کودکان بارگذاري مي شود، اين شرکت ابتدا به بازبيني انساني اقدام مي کند و سپس به مقامات اجراي قانون گزارش مي کند. اين سيستم براي کاهش موارد خطا در شناسايي به يک در يک تريليون مورد طراحي شده است.

با اين سيستم اپل از يک سو به درخواست مقامات اجرايي براي کمک به مقابله با سوءاستفاده از کودکان پاسخ مي دهد و از سوي ديگر به الزام در زمينه حريم خصوصي و امنيت عمل مي کند که آن را هسته اصلي برند خود قرار داده است. شرکتهاي ديگر مانند فيس بوک هم از فناوري مشابه براي شناسايي و گزارش دهي موارد سوءاستفاده بهره مي برند.

مقامات اجرايي پايگاه داده اي از تصاوير مجرمان سابقه دار دارند و اين تصاوير به کدهاي ديجيتالي تبديل مي شوند که تصاوير سوءاستفاده گر را شناسايي مي کنند اما نمي توانند براي بازسازي آنها مورد استفاده قرار بگيرند.

اپل با استفاده از فناوري به نام NeuralHash پايگاه داده خود را پياده سازي کرده که براي شناسايي تصاوير ويرايش شده اما مشابه تصاوير اصلي طراحي شده است. هنگامي که کاربري تصويري را به سرويس ذخيره سازي آي کلود اپل بارگذاري مي کند، آيفون يک کد ديجيتالي تصوير را براي بارگذاري شدن ايجاد کرده و آن را با پايگاه داده مقايسه مي کند. تصاويري که فقط در آيفون ذخيره شده اند، چک نمي شوند.

روزنامه فايننشيال تايمز نخستين منبعي بود که جنبه هايي از اين برنامه را گزارش کرد. يکي از مهمترين ويژگيهاي سيستم اپل اين است که تصاوير ذخيره شده در آيفون را پيش از بارگذاري شدن و نه پس از بارگذاري شدن در سرورهاي اين شرکت چک مي کند.

بر اساس گزارش رويترز، بعضي از کارشناسان حريم خصوصي و امنيتي در توييتر از اين که اين سيستم ممکن است توسعه پيدا کرده و به طور کلي محتواي ممنوعه يا سياسي در گوشيها را اسکن کند، ابراز نگراني کردند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم