ايسنا/ گزارشي از ۳۰۴ مورد خدمت ارائه‌ شده توسط مرکز ماهر در مردادماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده و بيشترين فراواني مربوط به آلودگي به بدافزار و بات بوده که بيشتر از ۱۴۰ مورد را شامل مي‌شود. 

گزارشي از ۳۰۴ مورد خدمت ارائه‌شده توسط مرکز ماهر (مديريت امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانه‌اي) در مردادماه سال ۱۴۰۰ در گراف‌هاي زير قابل مشاهده است. خدمات ارائه‌شده شامل فراواني و نوع رخدادهاي رسيدگي‌شده توسط مرکز، بخش‌هاي دريافت‌کننده اين خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از اين رخدادها است.

طبق اين اطلاعات، بيشترين فراواني رخداد به ترتيب مربوط به آلودگي به بدافزار و بات،  فيشينگ سايت‌هاي خارجي،  فيشينگ سايت‌هاي داخلي،  شناسايي آسيب‌پذيري،  افشاي اطلاعات،  گزارش‌هاي خبري،  ديفيس سايت،  درخواست ارزيابي،  درخواست مشاوره و باج‌افزار بوده است.

نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نيز در نمودار زير آمده که نشان مي‌دهد بيشترين آمار از طريق مراجع بين‌المللي به اين مرکز رسيده است.

بيشترين اطلاع‌رساني از طريق منابع داخلي به ترتيب از سامانه هوشيار،  گزارش آپاها،  سامانه بينا، سامانه دانا، سامانه کلاه سفيد،  سامانه تله بدافزار، گزارش نهادهاي حاکميتي، گزارش مردمي،   گزارش بخش خصوصي، کارشناسان مرکز ماهر و سامانه نت‌بان رسيده است.

همچنين بخش‌هاي دريافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصي، دستگاه‌هاي حاکميتي و بانک‌ها و موسسات مالي مي‌شود که تعداد دريافت اين خدمات در نمودار زير آمده است.

در نمودار بخش‌هاي حاکميتي دريافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر هم در ابتدا وزارت عتف و به دنبال آن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، قوه قضائيه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ‌ رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازي و وزارت نيرو قرار دارد.

با توجه به اهميت پاسخگويي به رخدادهاي فضاي تبادل اطلاعات و ايجاد مراکز پاسخگويي به حوادث فضاي مجازي که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام‌شده است، مرکز ماهر به‌عنوان CERT ملي ايران در سال ١٣٨٧ ايجاد و در سطح ملي فعاليت گسترده‌اي را براي پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي تبادل اطلاعات به عهده دارد.

اين مرکز در حوزه فعاليت‌هاي امداد و واکنشي موظف به رسيدگي فوري به حوادث فضاي مجازي بر اساس درخواست سازمان‌ها است. همچنين در حوزه فعاليت‌هاي پيشگيرانه نيز اين مرکز وظيفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعف‌هاي سامانه‌ها در سطح ملي و انتشار بسته‌هاي راهنما براي مقاوم‌سازي سامانه‌ها بپردازد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم