ارزديجيتال/ کميته توسعه استراليا که مرکزي فعال در حوزه مالي و فناوري است و توسط اندرو براگ، سناتور ليبرال، هدايت مي‌شود، دومين جلسه عمومي خود را با محوريت ارزهاي ديجيتال برگزار کرده است و شرکت‌کنندگان اين جلسه ديدگاه‌هاي خود را درباره اينکه چطور استراليا مي‌تواند به يک رهبر جهاني در حوزه دارايي‌هاي ديجيتال تبديل شود، مطرح کرده‌اند.

پيشنهاد به رسميت شناخته‌ شدن سازمان‌هاي خودگردان متمرکز (DAO) نيز در اين جلسه مطرح شده است.

گفتني است بيش از ۴۰۰ صرافي ارز ديجيتال در استراليا فعاليت دارند و ۲۵ درصد استراليايي‌ها يا مالک ارزهاي ديجيتال هستند يا قصد دارند در اين حوزه سرمايه‌گذاري کنند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم