ارزديجيتال/ بانک‌هاي مرکزي کشورهاي استراليا، مالزي، سنگاپور و آفريقاي جنوبي از پيوستن به يک طرح ابتکاري خبر داده‌اند که بر اساس آن تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي بر اساس ارز ديجيتال ملي امکان‌پذير مي‌شود.

اين طرح آزمايشي که دانبار (Dunbar) نام دارد، نمونه اوليه پلتفرم‌هايي است که امکان انتقال مستقيم بين مؤسسات را با استفاده از ارز ديجيتالي که توسط چندين بانک مرکزي صادر شده، فراهم مي‌کند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم