ترنجي/ مديرعامل گوگل، Sundar Pichai، به‌تازگي در يک پست وبلاگي برنامه‌هاي اين شرکت را براي بازگشت کارمندان به دفاتر کار خود اعلام کرد. پيچاي اظهار داشت که کارکنان تا 10 ژانويه 2022 ملزم به بازگشت نخواهند بود، چراکه گونه دلتا COVID-19، شرکت‌هاي ديگر را مجبور کرده است تا زمان بازگشت کارمندان خود را به دفاتر کار به‌تعويق بيندازند.

مديرعامل گوگل در جديدترين بيانيه خود اعلام کرد:

“پيش از همه، با ادامه بازگشايي دفاتر، اميدواريم تا جايي که امکان دارد تيم‌هاي بيشتري گرد هم بيايند، خواه براي جلسات تيمي عادي، جلسات هم‌فکري در اطراف يک تخته سفيد، يا جلسات اجتماعي در فضاي باز. در برخي مناطق، شرايط موجود شروع به‌بهبود کرده است، با اين حال در بسياري از نقاط جهان بيماري همه‌گير کرونا همچنان عدم اطمينان را ايجاد مي‌کند. با تأييد اين امر، ما سياست داوطلبانه بازگشت به دفاتر کار را تا 10 ژانويه 2022 تمديد مي‌کنيم تا انعطاف‌پذيري و انتخاب بيشتري براي کارکنان گوگل در هنگام بازگشت داشته باشيم.”

درحال‌حاضر، کارکنان گوگل مجازند به‌صورت داوطلبانه به دفاتر کار مراجعه کنند، اما درغير اين‌ صورت، مي‌توانند بنا به تشخيص خود از خانه نيز کار کنند. تقريباً يک ماه پيش، گوگل شروع به درخواست واکسيناسيون براي کارمنداني کرد که قصد داشتند به کار حضوري بازگردند، درحالي‌که در آن زمان سياست فعلي کار از خانه، تا اکتبر تمديد شده بود.

 تمديد بازگشت کارمندان گوگل به دفاتر کار تا اوايل ۲۰۲۲
پيچاي همچنين اظهار داشت که قبل از بازگشت کارکنان به دفاتر، گوگل از “30 روز قبل‌تر” به آنان خبر مي‌دهد. اين يک ايده خوب است زيرا به کارکنان زمان کافي براي مراقبت از نيازهاي خانواده در خانه قبل از بازگشت به کار عادي را مي‌دهد.

سرانجام، گوگل در سه ماهه آينده، دو روز “استراحت جهاني” را در 22 اکتبر و 17 دسامبر خواهد داشت. هر دو مورد در روز جمعه مي‌باشند، بنابراين اساساً اين دو آخر هفته، سه روزه است که توسط گوگل در تلاش براي کمک به کارکنان خود ارائه مي‌شود تا آنان استراحت کرده و برنامه‌هاي خود را مجددا تنظيم کنند.

البته اين فقط در مورد يک بخش خاص در گوگل صدق نمي‌کند. اما ما مي‌دانيم که بخش سخت‌افزاري در ماه‌هاي آينده با عرضه قريب‌الوقوع خانواده گوگل پيکسل 6 به‌طور کامل اشغال خواهد شد. اما ديدن اينکه گوگل چگونه در زمينه سلامتي و رفاه کارکنان خود بسيار پيشرو بوده و با توجه به اين که هنوز جهان به حالت عادي خود بازنگشته است، يک چشم‌انداز تازه است.

نظر شما راجع‌به اعلام گوگل در تعويق مدت زمان بازگشت کارمندان اين شرکت به کار حضوري تا اوايل سال ۲۰۲۲ چيست؟

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم