انتخاب/ ربات‌هاي خودران سنگاپوري، رفتار‌هاي بد در قلب اين کشور را بررسي مي‌کنند.

ربات خودران خاوير اولين گشت خود را در Toa Payoh Central، انجام داد. اما اين ربات‌ها دقيقا چه خواهند کرد؟

براي مثال ربات ها، مراقب دستفروش‌هاي غيرقانوني خواهند بود، سيگار‌هايي که در مناطق ممنوعه روشن مي‌شوند را و البته موتورسواران و موتورسيکلت سواران در مسير‌هاي پياده روي را شناسايي مي‌کنند و تجمعاتي که از محدوديت‌هاي کنوني در اندازه گروه‌ها فراتر مي‌رود را نيز پيگيري مي‌کنند.

به گفته مقامات، اين ربات با دوربين‌هايي که داراي ميدان ديد ۳۶۰ درجه هستند و مي‌توانند در تاريکي به خوبي ببينند. همچنين ربات مذکور، مي‌تواند پيام‌هايي را آموزش دهد که عموم را در برابر چنين رفتاري آموزش مي‌دهد.

اين براي اولين بار است که از يک ربات خودران براي گشت زني و بررسي مناطق عمومي با تردد زياد براي افزايش سلامت و ايمني عمومي استفاده مي‌شود. ربات مذکور، که توسط HTX و با همکاري آژانس علم، فناوري و تحقيقات توسعه يافته است، به بهبود کارايي عمليات و کاهش نيروي انساني مورد نياز براي گشت‌هاي پياده کمک مي‌کند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم