ايسنا/ توييتر قابليت جديدي معرفي کرد که به حسابها امکان مي دهد با افزودن يک برچسب به پروفايلشان، خود را به عنوان بات مشخص کنند. 

اين قابليت طراحي شده تا به افراد کمک کند حسابهاي اتومات مانند بات‌هايي که اخبار، اعلاميه هاي خدمات عمومي و ساير اطلاعات را بازنشر مي کنند را از حسابهايي که توسط افراد واقعي اداره مي شوند، بهتر تشخيص دهند. با اين حال براي شناسايي بات‌هاي بدي که خود را جاي افراد واقعي جا مي زنند و اغلب براي انتشار اطلاعات نادرست استفاده مي شوند، طراحي نشده است.

شرکت توييتر سالهاست که به دنبال برچسب زدن بات‌ها بوده است. زماني که در سال ۲۰۱۸ در يک جلسه کميته اطلاعات سنا از جک دورسي، مديرعامل توييتر درباره بات‌ها پرسش شد، وي پذيرفت که توييتر بايد در اين زمينه تلاش کند و اين شرکت به دنبال شناسايي بات‌ها در حد توان است با اين حال اذعان کرده بود که شناسايي بات‌ها کار دشواري است.

اين شرکت سال گذشته سرانجام برنامه هايش در اين باره را جدي کرد و اعلام کرد قابليتهاي جديدي معرفي مي کند که به کاربران امکان مي دهد حسابهاي مربوط به افراد واقعي را از حسابهاي اتوماتيک تشخيص دهند. توييتر هنگامي که در ماه مه سيستم احراز هويت را راه اندازي کرد، به کاربران يادآور شد به زودي راههاي ديگري براي شناسايي انواع مختلف حسابها مانند برچسب براي بات‌ها عرضه خواهد کرد.

اکنون توييتر اعلام کرده برچسب Automated Account که بات‌هاي خوب را شناسايي مي کند براي بيش از ۵۰۰ حساب طراح قابل دسترس خواهد بود. اين گروه قابليت را آزمايش کرده و پيش از عرضه گسترده، بازخورد ارائه مي کند. تا زماني که اين قابليت در مرحله آزمايشي است، استفاده از آن الزامي نخواهد بود.

با اين حال توييتر سال گذشته هنگامي که سياست طراح خود را به روزرساني کرد، از طراحان خواست در پروفايل يا در قسمت بيو مشخص کنند که آيا حسابشان يک بات است، چه حسابي است و چه کسي پشت پرده فعاليت دارد. برچسبهاي حساب به طراحان اجازه مي دهد به جاي نوشتن دستي اطلاعات خود در قسمت بيو، راحت تر از سياست مذکور تبعيت کنند.

بر اساس گزارش تِک کرانچ، توييتر مشخص نکرد چه زماني برچسب Automated Account را براي استفاده گسترده عرضه خواهد کرد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم