ارزديجيتال/ معترضان در سن سالوادور پايتخت السالوادور، يک دستگاه خودپرداز بيت کوين را به آتش کشيدند.

در روز چهارشنبه يعني روز استقلال السالوادور، اعتراضات عليه قانون جديد بيت کوين در اين کشور بيشتر شد. 

برخي از معترضان به خيابان‌ها آمدند و پلاکارد‌هايي را به دست گرفتند که جملاتي همچون «ما بيت بيت کوين نمي‌خواهيم» و «نه به ديکتاتوري» روي آن نوشته شده بود.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم