مهر/ وزارت صنعت و فناوري اطلاعات چين به شرکت ها دستور داده امنيت داده هاي مربوط به خودروهاي هوشمند و متصل به اينترنت را افزايش دهند.
به گزارش رويترز، وزير صنعت و فناوري اطلاعات چين با انتشار هشداري به شرکت‌ها اعلام کرد بايد نظارت سايبري و امنيت داده‌هاي خود را در خودروهاي متصل به اينترنت افزايش دهند. دليل اين امر نيز افزايش قابل توجه ريسک‌هاي امنيتي ذکر شده است.

تمام شرکت‌هايي که در اين زمينه فعاليت مي‌کنند بايد سيستم‌هاي مديريت امنيت داده‌ها ايجاد کنند و به طور مرتب ريسک‌هاي مربوط به حمله به شبکه را بررسي کنند.

اين در حالي است که چين در ماه آوريل پيش نويس قوانيني در خصوص امنيت داده‌هاي توليد شده در خودروهاي متصل به اينترنت را منتشر کرد زيرا گسترش خودروهاي هوشمند نگراني‌هايي درباره حريم خصوصي و امنيت ملي ايجاد کرده بود.

علاوه بر آن در اوايل سال جاري تسلا در چين با تحقيقاتي روبرو شد زيرا ارتش ورود خودروهاي آن را به مجتمع‌هايش ممنوع کرده بود. دليل اين امر نيز نگراني‌هاي امنيتي مربوط به دوربين‌هاي خودرو اعلام شده بود.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم