ايسنا/ کنسرسيوم يونيکد که مسئول طراحي و انتشار ايموجي‌هاست، پس از تاخير ناشي از همه گيري کوويد ۱۹ يونيکد ۱۴ را نهايي کرده است. 

در مجموع نسخه ۱۴ يونيکد ۸۳۸ کاراکتر به متن استاندارد اضافه مي کند. از ميان ۸۳۸ کاراکتر، ۳۷ مورد ايموجي‌هاي جديدي هستند که پيش از پايان امسال و در طول سال ۲۰۲۲ به دستگاههاي کاربران راه پيدا مي کنند. ايموجي‌هاي منتخب شامل همه ايموجي‌هايي هستند که کنسرسيوم يونيکد در فهرست نامزدهاي نهايي خود در ژوييه اعلام کرده بود. اين به معناي آن است که کاراکترهايي مانند لوبياها، ترول، توپ آيينه و صورتک در حال ذوب در فهرست نهايي هستند.

فهرست نهايي شامل رنگهاي مختلف پوست براي ايموجي دست دادن است. به دليل محدوديتهاي فني، اين ايموجي يکي از معدود کاراکترهايي بود که در نسخه هاي قبلي نتوانسته بود تغيير پيدا کند تا معرفي رنگهاي پوست مختلف باشد.

کنسرسيوم يونيکد و داوطلبانش در دو سال گذشته وقت زيادي را براي حل اين مسئله صرف کردند و سرانجام موفق شدند اين تغيير را در نسخه ۱۴ يونيکد عرضه کنند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم