ترنجي/ آيفون‌هاي جديد از راه رسيدند. اما اپل مانند هميشه در مراسم از ظرفيت باتري اين گوشي‌ها صحبت نکرد. پس از برگزاري مراسم، بالأخره ظرفيت باتري سري آيفون ١٣ از سوي اپل اعلام شده است. در ادامه، نگاهي به ظرفيت باتري نسخه‌هاي مختلف اين سري داريم.

ظرفيت باتري سري آيفون ١٣ اعلام شد: بيشتر از نسل قبل

گوشي پرچمدار و شاخص سري آيفون ١٣، يعني آيفون ١٣ پرو مکس از بزرگ‌ترين باتري سري آيفون ١٣ برخوردار است. GizChina در اين مورد مي‌گويد که يکي از جنبه‌هاي آيفون که اول هيچگاه از آن در مراسم رونمايي صحبت به ميان نمي‌آورد، بخش باتري است. اين مورد، هميشه صادق بوده است. بنابراين، ما همواره مجبور بوده‌ايم تا يک منبع معتبر در مورد اين موضوع صحبت کند. همچنين از افزايش ضخامت گوشي‌هاي سري آيفون ١٣، افزايش ظرفيت باتري مشهود است.

از سوي ديگر، اين افزايش ضخامت نشان مي‌دهد که قاب گوشي‌هاي خانواده آيفون ١٢ براي استفاده در سري آيفون ١٣ بي فايده هستند. با اين حال، خبر خوب اين است که ظرفيت باتري سري آيفون ١٣ مشخص شده است.

به طور کلي، عمر باتري آيفون ١٣ پرو مکس از نسل قبل، حدود ١.۵ ساعت بهتر شده است. اين ميزان در مورد آيفون ١٣ پرو و نسل قبل آن، در حدود ٢.۵ ساعت است. بديهي است که با مرتبط سازي اين موارد، نمي‌توان از افزايش ظرفيت باتري سري آيفون ١۳ اطمينان حاصل کرد. در واقع، مشکل همين است. اما در اين بين، ظرفيت باتري سري آيفون ١٣ توسط اپل به صورت رسمي ذکر شده است. اين اطلاعات، در سند جديد اپل در يکي از واحد‌هاي حمل و نقل مواد شيميايي آمريکا ذکر شده است. ظرفيت باتري اين سري، با واحد وات ساعت اعلام شده است. شما مي‌توانيد ظرفيت باتري اعلام شده از هر گوشي را مشاهده کنيد:

– آيفون ١٣ ميني: ظرفيت ٩.۵٧ وات ساعتي؛ افزايش ١١ درصدي نسبت به قبل
– آيفون ١٣: ظرفيت ١٢.۴١ وات ساعتي؛ افزايش ١۵ درصدي نسبت به قبل
– آيفون ١٣ پرو: ظرفيت ١١.٩٧ وات ساعتي؛ افزايش ١١ درصدي نسبت به قبل
– آيفون ١٣ پرو مکس: ظرفيت ١۶.٧۵ وات ساعتي؛ افزايش ١٨ درصدي نسبت به قبل

متأسفانه ظرفيت اعلام شده، بر حسب ميلي آمپر ساعت نيست. بنابراين، اغلب کاربران ممکن است متوجه ظرفيت دقيق اين باتري‌ها نشوند. بنابراين، ما براي شما اين واحد را به ميلي آمپر ساعت تبديل کرده‌ايم تا بتوانيد بهتر ظرفيت باتري سري آيفون ١٣ را درک کنيد:

– آيفون ١٣ ميني: تقريباً ٢,۵٠٠ ميلي آمپر ساعت
– آيفون ١٣: تقريباً ٣,٢۶۵ ميلي آمپر ساعت
– آيفون ١٣ پرو: تقريباً ٣,١۵٠ ميلي آمپر ساعت
– آيفون ١٣ پرو مکس: تقريباً ۴,۴٠٠ ميلي آمپر ساعت

همچنين در ادامه اين اسناد، جزئياتي از باتري‌هاي موجود در اين سري ذکر شده است. باتري موجود در آيفون ١٣ ميني و آيفون ١٣، مستطيلي است. اما در آيفون ١٣ پرو و آيفون ١٣ پرو مکس، اين باتري L شکل مي‌باشد.

نظر شما در مورد اين ظرفيت باتري چيست؟ آيا افزايش ظرفيت اين باتري‌ها کافي بوده است؟ فکر مي‌کنيد عمر باتري اين سري در واقعيت چه قدر بهتر شده باشد؟

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم