مهر/پس از آنکه وزارت صنعت و اطلاعات فناوري چين به شرکت تنسنت و رقبايش دستور داد تا فرايند مسدود سازي لينک‌هاي يکديگر را متوقف کنند، وي چت (پيام رسان متعلق به تنسنت) اعلام کرد به کاربران اجازه مي‌دهد به لينک پلتفرم‌هاي ديگر دسترسي يابند.

اين شرکت فناوري چيني پيش از اين لينک ها و سرويس‌هاي رقبايش را در پلتفرم هاي خود ممنوع کرده بود. اما دوشنبه هفته گذشته وزارت صنعت و اطلاعات فناوري چين به شرکت‌ها دستور داد تا اين اقدام را متوقف کنند. به گفته اين رگولاتور چنين اقدامي روي تجربه کاربر از سرويس‌ها تأثير مي‌گذارد و حقوق مشتري را نقض مي‌کند.

اقدام اين وزارتخانه بخشي از يک تلاش وسيع‌تر در اين کشور براي قانونمندسازي صنعت فناوري است.

وي چت در بيانيه‌اي اعلام کرد در چند مرحله تغييراتي ايجاد مي‌کند. اين پيام رسان در وهله نخست به کاربران اجازه مي‌دهد با آپديت جديد در چت هاي خصوصي به لينک ها دسترسي يابند. البته وي چت همچنان از روش‌هاي بازاريابي تهاجمي جلوگيري مي‌کند.

اين طرح براساس قوانين و با تأييد مقامات قانونگذاري انجام مي‌شود.

دربيانيه وي چت آمده است: «همزمان وي چت براي اجراي اين دستور العمل و بررسي امکانات فني استفاده از سرويس‌هاي خود در پلتفرم‌هاي ديگر با شرکت‌هاي اينترنتي همکاري مي‌کند.»

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم