مهر/ سگ رباتيک بوستون ديناميکز در کارخانه خودروسازي کيا در کره جنوبي براي کمک به حفظ ايمني کارگران به کار گرفته شده است.

به گزارش انگجت، سگ رباتيک بوستون ديناميک به نام «اسپات» شغل جديدي يافته است. شرکت هيونداي به طور آزمايشي از ربات مذکور در کارخانه کيا در کره جنوبي استفاده مي‌کند.

سگ رباتيک در اين کارخانه به عنوان ابزاري براي حفظ ايمني کارگران به کار مي‌رود. اين برنامه آزمايشي نخستين همکاري بين دو شرکت از زماني است که هيونداي بخش اعظم سهام بوستون ديناميک را خريده است.

البته رباتي که در کارخانه هيونداي به کارگرفته شده با نمونه‌هاي پيشين متفاوت است. دليل اين تفاوت آن است که آزمايشگاه رباتيک شرکت خودروسازي بخشي به پشت اسپات اضافه کرده که داراي ابزارهاي مختلف از جمله دوربين گرمايي، ليدار و دستگاه‌هاي رايانشي ديگر براي انجام فعاليت‌هايي با هوش مصنوعي است.

واحد پردازش هوش مصنوعي به اسپات کمک مي‌کند افراد را رديابي کند بر دما نظارت داشته باشد و خطر آتش سوزي را کنترل کند.

علاوه بر آن وب سايتي به پرسنل کارخانه اجازه مي‌دهد در صورت نياز به يک منطقه از کارخانه ربات را از راه دور کنترل کنند.

به گفته هيونداي اين برنامه به ارزيابي قابليت تأثيرگذاري اسپات به عنوان يک ربات گشت زني شبانه کمک مي‌کند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم