باشگاه خبرنگاران/ تحقيقات جديد Buymobiles يک نماي کلي از ظاهر موبايل ها در ۲۰ سال آينده را ارائه کرده است.

به گزارش يو سوييچ، مطالعه Buymobiles نگاهي به ويژگي‌هايي که موبايل‌ها در سال‌هاي آينده بايد داشته باشند، انداخته است. با نگاهي به مقالات فناوري نوشته شده در سال گذشته و حجم جستجوي ويژگي‌هاي خاص دو سال گذشته، اين مطالعه توانست چند ويژگي را انتخاب کند که مي‌تواند به تلفن‌هاي هوشمند ۲۰۴۰ راه پيدا کند.

به نظر مي‌رسد نداشتن پورت‌هاي شارژ يک موضوع مشترک براي همه توليدکنندگان موبايل است، زيرا شارژ بي سيم به زودي به يک موضوع عادي تبديل مي‌شود. اين مطالعه همچنين قاب‌هاي انعطاف پذير، دوربين‌ها و صفحه‌هاي پليمري بيشتري را براي آينده پيش بيني کرد.

گوشي‌هاي هوشمند در سال ۲۰۴۰

ويژگي‌هاي احتمالي موبايل هاي نسل آينده

  • نقشه برداري سه بعدي از چهره
  • نمايشگر‌هاي هولوگرافي
  • تلفن‌هاي انعطاف پذير که دور مچ دست مي‌پيچند

پايداري يکي از ويژگي‌هاي قوي تلفن‌هاي نسل آينده است، زيرا تصور مي‌شود توليدکنندگان در حال بررسي راه حل‌هاي کمک به محيط زيست هستند که شامل بازيافت، حداقل بسته بندي و جوهر سويا است. همچنين از طرح رتبه بندي زيست محيطي توسط شبکه‌هاي بزرگ صحبت شده که موبايل‌ها را بر اساس دوام، تعميرپذيري، قابليت بازيافت، کارآيي آب و هوا و بهره وري از منابع ارزيابي مي‌کند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم