آخرین خبر/ محمد لسانی کارشناس سواد رسانه: کسانی که بازی ویدئویی انجام می دهند، تا 37 درصد کمتر از دیگران در کارهای روزانه دچار اشتباه می شوند.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم