آخرین خبر/ محمد لسانی کارشناس سواد رسانه: پیش بینی می شود تا پایان امسال، به آمار 40 میلیون بازیکن بازی های کامپیوتر برسیم

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم