ویجیاتو/  دنباله بازی محبوب Ghostrunner که یک عنوان اول شخص پارکور محور است در تاریخ نامعلومی منتشر خواهد شد.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم