تسنيم/ «مايکل فالون» وزير دفاع انگليس گفت که با وجود برخي دستاوردهاي لندن در افغانستان، نظاميان و سياستمداران انگليسي مرتکب اشتباه شده‌اند که سابقه‌اي بيش از ۱۳ ساله دارد. «مايکل فالون» وزير دفاع انگليس، اگرچه اين کشور دستاوردهايي در افغانستان داشته اما اشتباهات زيادي در افغانستان نيز مرتکب شده است. فالون افزود: مايه افتخار است که پايان جنگ در افغانستان را براي نظاميان انگليسي اعلام کنيم. وي تاکيد کرد: نيروهاي افغان اکنون فرصت تأمين امنيت کشورشان و ساختن آينده مردمشان را بدست آورده‌اند؛ اين نيروها با تأمين امنيت انتخابات رياست‌جمهوري در افغانستان نشان دادند که توانايي لازم براي مقابله با گروه‌هاي مخالف مسلح دولت افغانستان را دارند. وزير دفاع انگليس با اشاره به خدمات سربازان اين کشور در افغانستان گفت: نيروهاي افغانستان مسئوليت برقراري امنيت در جامعه به افغان‌ها واگذار شده است و مردم و مقامات افغان بايد در نظر داشته باشند که گروه طالبان بطور کامل شکست نخورده‌اند. فالون گفت: همکاري‌هاي انگليس از افغانستان در زمينه توسعه دولت، آکادمي آموزش‌هاي افسران ارتش و کمک‌هاي نقدي ادامه پيدا خواهد کرد. وي در مورد مأموريت نيروهاي انگليسي در افغانستان نيز اظهار داشت: علاوه بر نظاميان انگليسي، سياست‌مداران اين کشور نيز در افغانستان اشتباهات زيادي داشتند و اين اشتباهات از 13 سال پيش آغاز شد. مقام انگليسي با اشاره به تجربيات تلخ اين کشور در افغانستان ادامه داد: در زمان آغاز جنگ در اين کشور، تعداد سربازان انگليسي و تجهيزات آن‌ها در افغانستان کافي نبود. فالون اعلام کرد: اکثر نيروهاي نظامي انگليس تا «کريسمس» آغاز سال آينده ميلادي (2015)، به انگليس بازخواهند شد و چند صد نفر باقي مانده در بخش آموزش در آکادمي افسران مشغول به فعاليت خواهند مي‌شود. وزير دفاع انگليس افزود: انگليس تحت هيچ شرايطي نيروي نظامي به افغانستان اعزام نمي‌کند. پرچم انگليس امروز در کمپ باستيون که از سال 2006 ميلادي، پايگاه اصلي نظاميان اين کشور بود، پايين کشيده شد و اداره آن به نيروهاي افغان واگذار گرديد. از آغاز جنگ در افغانستان، ميزان تلفات نيروهاي انگليسي در اين کشور به 453 نفر رسيد.