فارس/ منابع آگاه در لبنان از حضور نظاميان انگليسي در شرق لبنان خبر دادند. به نوشته روزنامه الاخبار لبنان، نظاميان انگليسي در استان البقاع و در قسمت شمالي اين استان و با لباس نيروهاي ارتش لبنان مستقر هستند. بقاع استاني ميان سلسله کوه‌هاي شرقي و غربي لبنان است. پيش از اين نيز و ابتداي دسامبر گذشته، منابع انگليسي از حضور نيروهاي انگليسي در شرق اين کشور خبر داده بودند. روزنامه «تلگراف» انگليس آن زمان، در خبري از مأموريت محرمانه و اعزام سري نيروهاي انگليسي به شهرک «رأس بعلبک» واقع در شمال لبنان پرده برداشت و مدعي شد که اين نيروها که با هماهنگي ارتش لبنان اعزام شده‌اند . همچنين يک روز پس از انتشار خبر تلگراف، «فرح دخل الله» سخنگوي (عرب‌زبان) وزارت خارجه انگليس در نشستي مطبوعاتي با بيان اينکه ‌پارلمان انگليس با اختصاص کمک‌هاي مالي به ارتش لبنان موافقت کرده است، گفت «بيش از 3 هزار و 500 سرباز لبناني در پادگان‌هاي آموزشي انگليس آموزش ديدند»