ايرنا/ 13 تن از فرماندهان سابق ارتش انگليس در نامه سرگشاده اي که روز چهارشنبه منتشر شد، نسبت به خطرات امنيتي ناشي از خروج کشورشان از اتحاديه اروپا هشدار دادند به گزارش ايرنا، در اين نامه که روز چهارشنبه در روزنامه ديلي تلگراف منتشر شد عنوان شده است که انگليس براي حفاظت از خودش در برابر گروه تروريستي داعش، تجاوز روسيه به شرق اروپا، عدم ثبات در خاورميانه و ساير تهديدات امنيت ملي بايستي در اتحاديه اروپا باقي بماند. اين فرماندهان سابق نظامي که لرد اروين برامل رييس سابق ستاد مشترک انگليس ازجمله آنها است گفته اند که به باور آنها منافع ملي انگليس با حضور در اتحاديه اروپا بهتر تامين خواهد شد . در اين نامه با اشاره به سوابق فرماندهان يادشده عنوان شده است: 'يک سووال محوري در همه پرسي که قرار است در 23 ژوئن برگزار شود، وجود دارد و آن پرسش اين است که آيا امنيت انگليس در داخل و يا خارج از اتحاديه اروپا بهتر تامين مي شود؟ و وقتي که به جهان امروز نگاه مي کنيم به نظر مي رسد که يک پاسخ بيشتر وجود ندارد.' فرماندهان پيشين نظامي انگليس در اين نامه تصريح کرده اند که با توجه به چالش محيطي، انگليس با ادامه حضور در اتحاديه اروپا قوي تر و امن تر خواهد بود. پيش از اين نيز شمار زيادي از رييسان و مديران شرکت هاي شناخته شده انگليسي از جمله يک سوم از شرکت هاي حاضر در فهرست بورس فوتسي 100 لندن، در نامه مشترکي نسبت به خطرات اقتصادي ناشي از خروج احتمالي انگليس از اتحاديه اروپا هشدار داده اند. پس از سه سال چانه زني انگليسي ها با اتحاديه اروپا، شامگاه جمعه ديويد کامرون نخست وزير انگليس اعلام کرد که موفق شده با رهبران 27 کشور اروپايي در جريان نشست بروکسل بر سر مفادي که به اين کشور همچنان 'موقعيت ويژه اي' را در اين اتحاديه مي دهد، به توافق برسد. ديويد کامرون روز شنبه گذشته متعاقب توافق با رهبران اروپايي در بروکسل، اعلام کرد که همه پرسي خروج کشورش از اتحاديه اروپا روز 23 ژوئن برگزار مي شود . با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar