ميزان/ رسانه هاي انگليسي از اعزام چند نيروي نظامي اين کشور به سومالي با هدف مبارزه با گروهک الشباب خبر دادند. به گزارش ميزان،رسانه هاي انگليسي گزارش دادند:10 نيروي نظامي انگليس به کشور سومالي اعزام مي شوند. قرار است اين نيروها در قالب صلحبان سازمان ملل به امر مبارزه با تروريست هاي الشباب کمک کنند. به اين ترتيب، تعداد نظاميان انگليسي مستقر در سومالي به 70 نفر مي رسد حال آنکه بنابر اعلام بي بي سي، قرار است 300 نيروي انگليسي ديگر هم به سودان جنوبي اعزام شوند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد