فارس/ نخست وزير انگليس گفت به عملکرد نظاميان اين کشور در همه جاي جهان افتخار مي‌کند و جلوي «سو‌ءاستفاده» از سيستم بررسي اتهامات نيروهاي اين کشور عليه غيرنظاميان عراقي را مي‌گيرد. «ترزا مي» نخست وزير انگليس گفته است در حالي که بررسي اتهامات نظاميان انگليسي در عراق در جريان است، اجازه نمي‌دهد از اين سيستم سو‌ء استفاده شود. به نوشته بي‌بي‌سي، تيم بررسي اتهامات تاريخي انگليس در جنگ عراق اتهامات مهم نظاميان اين کشور را در اين جنگ بررسي مي‌کند. نظاميان بريتانيايي متهم به قتل،‌ سوء استفاده، سوء رفتار و شکنجه غيرنظاميان در عراق هستند. خانم مي تاکيد دارد نتيجه تحقيقات اين تيم بايد توسط سر «کالورت اسميت» رياست دادستان عمومي بررسي و بعد از آن تا آخر سال 2019 کامل شود. مي که براي شرکت در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک به سر مي‌برد تاکيد کرد مردم انگليس بايد به «کار خارق العاده» نيروهاي نظامي اين کشور در دفاع از انگليس افتخار کنند. وي تاکيد کرد دولت اجازه نمي‌دهد «اتهامات غلط» عليه نظاميان اين کشور طرح شده و از سيستم بررسي اتهامات، سو‌ء استفاده شود. تيم بررسي اتهامات تاريخي ارتش انگليس در عراق سال 2010 شکل گرفت تا اتهاماتي شامل سوء رفتار نظاميان انگليسي با غيرنظاميان را در سال‌هاي جنگ عراق بررسي کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد