فارس/ رهبر حزب اپوزيسيون بريتانيا گفت بايد تحقيقاتي براي بررسي جرايم و جنايات نظاميان اين کشور در عراق و افغانستان عليه غيرنظاميان انجام بگيرد. «جرمي کوربين» رهبر حزب اپوزيسيون بريتانيا از تحقيقات پيرامون جنايات نظاميان بريتانيايي در جنگ عراق حمايت کرد و خواستار کاهش فعاليت نيروهاي نظامي و اقدامات اطلاعاتي بريتانيا شد. به نوشته روزنامه تلگراف، بعد از آنکه کوربين در سمت خود به عنوان رهبر حزب کارگر بريتانيا ابقا شد، خواستار تحقيقات درباره جنايات جنگي نيروهاي نظامي اين کشور در جنگ عراق شد که اين اظهارات وي در ميان هم‌حزبي‌هايش ايجاد خشم کرده و نمايندگان پارلمان حزب کارگر و برخي وزراي پيشين اين حزب شديدا از کوربين انتقاد کردند. کوربين که در کنفرانس حزب کارگر در ليورپول سخنراني مي‌کرد، گفت بريتانيا نبايد ديگر نيروهاي دفاعي زميني عظيمي داشته باشد و افزود، سازمان اطلاعات خارجي برتيانيا (ام آي 6) نبايد اجازه استخدام جاسوسان جديد داشته باشد. چندي پيش مقرر شد براي بررسي جرايم و جنايات نظاميان بريتانيايي عليه غيرنظاميان در عراق و افغانستان کميته‌اي تشکيل شود از سوي ديگر سازمان اطلاعات خارجي بريتانيا اخيرا خبر داد، قصد دارد بيش از هزار جاسوس ديگر به کار گيرد تا امنيت بيشتري فراهم کند. توني بلر نخست وزير و رهبر اسبق حزب کارگر بريتانيا شديدا با تشکيل کميته‌ تحقيقات جنايات نظاميان بريتانيايي مخالفت کرد و گفت چنين اقدامي به ضرر نيروهاي مسلح اين کشور است. نظاميان بريتانيا متهم به ارتکاب هزار و 500 جرم در زمان حضور خود در عراق، اقدام به قتل غيرقانوني و سو‌ءرفتار با مردم عادي هستند. همچنين بيش از 550 مورد جرم و جنايت عليه مردم افغانستان از سوي نظاميان بريتانيايي گزارش شده که مي‌بايست بررسي شود. کوربين در واکنش به انتقادات هم‌حزبي‌هايش گفت بريتانيا تعهد داده که رفتار نظاميانش بر اساس قوانين بين‌المللي باشد بنابراين بايد تحقيقاتي درباره سوء رفتار نظاميان انجام بگيرد. کوربين سال 2003 از جمله معدود نمايندگان حزب کارگر بود که براي مشارکت بريتانيا در جنگ عراق راي مخالف داده بود. در آن زمان توني بلر رهبر حزب و نخست وزير بريتانيا بود و اين کشور را به کمک آمريکا در جنگ عراق برد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد