تسنيم/ يک مبلغ سعودي با اشاره به پيروزي عمليات موصل و فلوجه گفت: همبستگي و انسجام بين شيعيان با وجود حملات پي در پي به آنان، باور کردني نيست. به گزارش پايگاه خبري المسله، محمد مبلغ سعودي گفت، هرگاه پيروزي چشمگير در فلوجه و موصل عليه داعش را مي بينم، مي خواهم از شيعيان که منبع اعتماد و قدرت و توانمندي هستند، درس بگيرم. وي با اشاره به حرکت و تحقيقات خود در مسيري مشخص ادامه داد: بعد از پنجاه سال حرکت در يک مسير، اکنون مي خواهم در مسيري متفاوت گام برداشته و در مورد شيعيان بيشتر بدانم. کنجکاوي در مورد دلايل قدرت شيعيان العنزي گفت: با مطالعه در اين خصوص متوجه شدم که رهبران شيعيان باهوش و زيرک هستند و به عنوان يک محقق و تحليلگر براي پي بردن به دليل قدرت و موفقيت شيعه کنجکاو هستم زيرا گمان مي کنم اگر به عنوان اهل تسنن اصول قدرت و موفقيت شيعيان را به کار بگيريم، سني و شيعه بزرگترين قدرت دنيا خواهد بود. وي سپس با اشاره به نام دانشمنداني مانند ابن سينا، فارابي، رازي و جابربن حيان گفت، همه اين افراد شيعه بودند و وهابيت آنان را کافر دانست حال آنکه برخي نمي دانند بهترين و باهوش ترين دانشمندان مسلمان، شيعه بودند. العنزي در ادامه با بيان اينکه داعش و النصره و گروههاي مشابه بهترين مثال براي افراط گرايي و تروريسم هستند اين سوال ار مطرح کرد: چرا احزاب شيعه هيچ گاه به سمت افراط گرايي حرکت نکردند؟ اين مبلغ سعودي گفت، از تمام دانشمندان اهل تسنن مي خواهم به ميراث شيعه مراجعه کنند زيرا موفقيت هاي پي در پي آنان شايسته تامل، تحقيق و بررسي است و اگر ما راه آنان را در پيش بگيريم، بزرگترين قدرت را تشکيل خواهيم داد. العنزي تاکيد کرد، سني و شيعه برادر هستند و با وجود اختلاف امکان کافر دانستن يکديگر وجود ندارد، زيرا همه مسلمان و متحد هستند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد