العالم/ توضيحات عادل الکلباني مبلغ و طارق الحبيب پزشک سعودي پس ازجنايت کشتار نمازگزاران در دو مسجد در نيوزيلند، واکنش هاي شديدي را به دنبال داشته است. کلباني که پيش از اين امام مسجدالحرام بود در صفحه خود در توييتر نوشت : چيزي که ازسنگيني اين حادثه مي کاهد اين است که قاتل مسلمان نيست ،زيرا نمازگزاران زيادي به دست مسلمانان کشته شده اند. کاربران نيز با توئيت هاي خود پاسخ کلباني را دادند. اما وي با حذف مطلب اول در توييتر و نوشتن اين جمله " گاهي کلمات نه براي محتواي خود بلکه به اقتضاي زمان حذف مي شوند" بيش از پيش مردم را خشمگين کرد. کاربران توييتر نيزخشم خود را نسبت به توضيحات کلباني به حمله اي که تمام دنيا را تکان داد و به زندگي 49 مسلمان خاتمه داد، ابراز کردند. الحبيب که مشهورترين متخصص روانشناس سعودي است از مسلمانان خواست در حکم صادر کردن براي اين حادثه صبور باشند، شايد فرد مهاجم ديوانه باشد. الحبيب که 6 ميليون و 700 هزار دنبال کننده در توييتر دارد گفت: چرا بايد در شک کردن و احساسي شدن و تهمت زدن عجله کرد تا نتايج تحقيقات بايد صبر کرد چرا برخي، دولت دوست را به اشتباه يک شهروندش که شايد ديوانه باشد متهم مي کنند؟ اين توئيت نيز با بازخورد کاربران مواجه شد، کاربران طرح چنين موضوعاتي در روز هايي که مسلمانان در داغ هم‌کيشان خود نشستند را نادرست و غيرضروري دانستند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد