آخرين خبر/ بحران مالي شرکت هواپيمايي آليتاليا و مشکلات دولت ايتاليا براي نجات آن ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد