آخرين خبر/ "آل ايتاليا" بزرگترين شرکت هواپيمايي ايتاليا در بحران قرار دارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد