باشگاه خبرنگاران/ روزنامه رودونگ سینمون نوشت تحریم‌های غرب با هدف برهم زدن ثبات و تسلیم کردن کشور‌هایی که از آن‌ها نافرمانی می‌کنند، اعمال می‌شوند.

به گزارشز خبرگزاری تاس روزنامه رودونگ سینمون روز دوشنبه نوشت: قدرت‌های غربی از جمله آمریکا با استفاده از تحریم‌ها، کشور‌هایی را که از آن‌ها نافرمانی می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهند.

این روزنامه افزود: یک گام به سمت سازش به برداشتن صد گام و در نهایت سرنگونی منجر خواهد شد.

رودونگ سینمون با اشاره اوضاع عراق و لیبی نوشت، این کشور‌ها به قدرت‌های غربی اجازه دادند در امور داخلی‌شان مداخله کنند و اینگونه راه خودکشی را پیش گرفتند.

به نوشته این روزنامه، تحریم‌های غرب با هدف برهم زدن ثبات اقتصادی، تلاش برای تغییر حکومت‌ها و در نهایت تسلیم کردن کشور‌ها اعمال می‌شوند.

رودونگ سینمون تاکید کرد دستیابی به استقلال و عزت ملی تنها از طریق مبارزه با قدرت‌های امپریالیستی محقق خواهد شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید