مشرق/ مردم شهر صور در تظاهرات امروز خود پرچم دشمنشان را آتش زدند. شهر صور در جنوب لبنان که فاصله اندکی با فلسطین اشغالی دارد، سال ها شاهد جنایت‌ها و اشغالگری دشمن بوده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید