آخرین خبر/ واکنش رسانه های جهان به راهپیمایی عظیم مردم عراق را ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید