باشگاه خبرنگاران/ بسیاری از مناطق سوریه پس از بازپس‌گیری از چنگ تروریست ها به شرایط عادی بازگشته اند.
روستای «اورم الکبری» در غرب حلب سوریه از وجود گروه های تروریستی پاک شده است و اکنون در شرایط مطلوبی به سر می برد.

البته آثار تخریب و حملات آنها در گوشه و کنار این روستا به چشم می خورد. همینطور خودروهای منهدم شده و جنازه های بسیاری از این تروریست ها در اطراف شهرها و روستاها به چشم می خورد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید