فارس/ ارتش هند اعلام کرد مواضع پاکستان در منطقه کوپوارا کشمير را با موشک‌هاي اسرائيلي اسپايک هدف قرار داده است. ارتش هند اعلام کرد چون شبه‌نظاميان پاکستاني سعي داشتند از مرز کشمير وارد خاک اين کشور شوند، مواضع آنها در منطقه کوپوارا در کشمير پاکستان را با موشک‌هاي اسرائيلي اسپايک هدف قرار داده است. ارتش هند حدود ۲۰۰ موشک اسپايک به همراه پرتاب کننده آنها را از رژيم صهيونيستي خريداري کرده است. اين موشک ها که هدف اوليه آنها نابود کردن تانک است، مي توانند براي هدف قرار دادن سنگر ها مورد استفاده قرار گيرد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد